Se her!!!

Nye tilbud i Livsstils Huset med start i efteråret 2020:

 

YOGA

Yoga modvirker stress og skaber glæde, balance, stabilitet, velvære, mental sundhed og stilhed. – Du bliver guidet ind i de forskellige yoga øvelser, så du forstår og kan mærke dem, og det er på et plan og i et tempo hvor alle kan være med, også selv om du har problemer med udholdenhed og koncentration.

Kursus 1

Start den 3. september 2020 i Udsigtsstuen, DGI-Huset i Herning, torsdage fra kl. 13.00 – 14.00. Pris for 6 undervisningsgange er 200 kr.

Senest tilmelding: 24. august 2020.

Kursus 2:

Start den 5. november 2020 i Udsigtsstuen, DGI-Huset i Herning, torsdage fra kl. 13.00 – 14.00. Pris for 6 undervisningsgange er 200 kr.

Senest tilmelding: 26. oktober 2020.

Underviser: Yogainstruktør Anja Dahl

STYR LIVET

Et kursus, hvor du arbejder med at finde dine egne gode veje i livet ud fra de ønsker, drømme og forudsætninger du har.

Kursus 1:

Kurset starter den 21. september 2020 i Livsstils Huset, mandage fra kl. 13.00 – 15.00. Pris for 10 undervisningsgange 200 kr. Undervisningsbog kan lånes, eller købes for 150 kr.

Senest tilmelding: 7. september 2020.

Underviser: Lotte Mortensen

 

NADA

NADA har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed og irritabilitet m.m. og kaldes også  øre-akupunktur. Behandlingen består af 3-5 nåle i hvert øre. Nålene skal sidde i øret i 30-45 minutter, og imens sidder man stille og slapper af for at opnå fuld effekt. Et NADA-forløb strækker sig typisk over 12 uger, med 2 behandlinger ugentligt.

Behandlingen gives på Socialpsykiatrisk Kursus og udviklingscenter, Søndergade 16, 7400 Herning. –  Pris 10 kr. pr gang til materialer.

Instruktører: Annette Nørregaard og Mette Engelbrecht  – Tilmelding foregår via Livsstils Huset.

DIABETESKURSUS

Et kursus for borgere, som har fået konstateret diabetes. Der vil være fokus på forståelse af sygdommen og handlemuligheder i forhold til kost, motion og medicin.

Kurset starter den 29. september 2020 i Livsstils Huset, tirsdage fra kl. 13.00-15.30. Pris for 4 undervisningsgange er 150 kr.

Senest tilmelding: 14. september 2020.

Underviser: Oplyses senere

MADLAVNING

Et kursus, hvor du sammen med andre fremstiller og spiser sunde måltider. Der vil være vejledning omkring fedt- og sukkerreduceret kost, og der er fokus på at du får mulighed for at arbejde med alternativer til den daglige kost, både med hensyn til inspiration og økonomi.

Kursus 1:

Kurset starter den 8. september 2020 i madlavningslokalet, FOF, Torvet 12-14, Herning, tirsdage fra kl. 10.30 – 13.00. Pris for 5 undervisningsgange 250 kr. inkl. måltider.

Senest tilmelding:  26. august 2020.

Underviser: Birgitte Engedal og Jimmy Damholt

Kursus 2:

Kurset starter den 20. oktober 2020 i madlavningslokalet, FOF, Torvet 12-14, Herning, tirsdage fra kl. 10.30 – 13.00. Pris for 5 undervisningsgange 250 kr. inkl. måltider.

Senest tilmelding:  5. oktober 2020.

Underviser: Mette Engelbrecht og Jimmy Damholt

FIND DIN EGEN MOTIVATION

Et kursus, hvor du vil få praktiske og anvendelige metoder og strategier i forhold til at bevare din motivation for livsstilsændringer.

Kursus 1:

Kurset starter den 11. september 2020 i Livsstils Huset, fredage fra kl. 10.00 – 12.00. Pris for 5 undervisningsgange 150 kr.

Senest tilmelding: 31. august 2020

Underviser: Pia Larsen og Lotte Mortensen

Kursus 2:

Kurset starter den 13. november 2020 i Livsstils Huset, fredage fra kl. 10.00 – 12.00. Pris for 5 undervisningsgange 150 kr.

Senest tilmelding: 26. oktober 2020

Underviser: Pia Larsen og Mete Engelbrecht

ANGSTHÅNDTERING

Et kursus som tager udgangspunkt i teori om kognitive teknikker og det vil indeholde emnerne angst, årsager, udfordringer og mestringsstrategier. Fokus vil være på eksponering og øvelser, som gør dig i stand til at håndtere dit hverdagsliv på trods af angsten.

Kurset starter den 21. september2020, mandage fra 10.00 – 11.30. Pris for 10 undervisningsgange er 150 kr.

Senest tilmelding: 1. september 2020.

Undervisere: Annette Nørgaard og Birgitte Engedal

 

STRESSHÅNDTERING OG SØVNLØSHED

Et kursus, hvor vi arbejder med at inddrage stresshåndtering i din daglige rutine, så det bliver muligt at få mere energi og indhold i dit hverdagsliv, og måske en bedre nattesøvn. Kurset indeholder praktiske øvelser med præsentation af forskellige metoder til at mestre stress i hverdagen, fx afspændingsøvelser, NADA og mindfulnessøvelser. Alt afhængig af kursisternes behov og ønsker er kurset mellem 5-8 uger.

Kursus 1:

Kurset starter den 20. oktober 2020 i Livsstils Huset, tirsdage fra 13.00 – 15.00. Pris for 5 – 8 undervisningsgange 150 kr.

Senest tilmelding: 9. oktober 2020

Kursusleder: Jannie Bøtcher og Pia Larsen.

 

 

STEMMEHØRING

Vi starter et lokalt stemmehørernetværk op i Livsstils Huset og mødes onsdage fra 14.00-16.00 i lige uger, med start i uge 4. Hører du stemmer, og har du lyst at mødes med andre stemmehørere, vil dette tilbud måske være noget for dig. – Strukturen i gruppeforløbet er med udgangspunkt ide beskrevne rammer fra stemmehørernetværket i Danmark.

Det er tanken at vi skal mødes i et gruppelokale på Biblioteket – ring for nærmere info!

Gruppeleder:  Lotte Mortensen

 

HØJSKOLEUGE I SKÆRBÆK

Familiehøjskolen Skærbæk har specialiseret sig i to linjer:  en trivselslinje og en livsstilslinje. Vi har i samarbejde med højskolen i Skærbæk udviklet et program for en uges højskoleophold, hvor du får lejlighed til at realisere drømmen om at prøve at deltage i et højskoleophold og arbejde med din egen sundhed. Livsstils Husets gruppe bliver en lille tryg gruppe i den øvrige højskolegruppe. Tidspunkt:  uge 45, 2020. Mandag den 2. november til torsdag den 5. november 2020, alle dage fra kl. 11.30 – 19.15.

Se nærmere i vores kursuskatalog.  Pris for 4 dage inklusiv fuld forplejning og transport, 1475 kr.

Hvis du er interesseret i et kursusforløb – kontakt snarest Lotte Mortensen, tlf. 96285323/40251904 eller mail: slyml@herning.dk – Du er også meget velkommen med spørgsmål og overvejelser. 

 

  Lotte Livsstils Huset

Har du et ønske om at nedsætte dit rygeforbrug eller

har du et ønske om vægttab? Vi kan tilbyde vejledning

- ring bare!!!

Velkommen til Livsstilshuset

Livsstils Huset er et tilbud for psykisk sårbare i Herning Kommune, og Livsstils Husets formål er at tilbyde gruppen af psykisk sårbare personer i Herning et målrettet tilbud om livsstilsændringer.
Tilbuddet er for de personer, der på grund af psykisk sårbarhed ikke kan benytte eksisterende tilbud i lokalområdet.

Vidste du:

•Mennesker med psykisk sygdom lever 15-20 år kortere end den øvrige befolkning
•Livsstilsforhold som ryge-, kost- og motionsvaner spiller en væsentlig rolle for overdødeligheden
•Mennesker med psykisk sygdom er ligeså motiverede for sund levevis som andre, men det er ofte sværere for dem at gennemføre det.
•Med den rette indsats fra omgivelserne er det muligt for personer med psykisk sygdom at ændre deres livstil

      (Kilde: Vidensråd for Forebyggelse, 2012.)

I Livsstils Huset kan du få vejledning og kurser, som har det fælles formål at give dig mulighed for at arbejde med din egen sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. Vi har fokus på at hjælpe dig med at træffe sunde valg, og begreber som recovery, inklusion og fællesskaber med andre, der også ønsker livsstilsændringer, er medtænkt i vores tilbud. 

 

Læs mere om livsstilsforandringer og de 4 kernepunkter – tryk på cirklerne 
Læs mere om Livsstils Husets forskellige tilbud på de følgende sider.