Aktivitetstilbud

Livsstils Huset tilbyder en bred vifte af tilbud, vejledning, undervisning og kursustilbud som alle har det fælles formål at give dig mulighed for at arbejde med din egen sundhed, både fysisk, psykisk og socialt.

Tilbuddene dækker individuelle samtale- og vejledningsforløb, kurser og fællesskaber med andre, der også ønsker livsstilsændringer, undervisningsforløb, højskoleophold, mulighed for deltagelse i idrætsklubber og forløb med idrætsmentorer og motionsvenner.

Specielt omkring idrætslivet har vi et ønske om at indgå et tæt samarbejde med idrætsorganisationerne i Herning Kommune, da idrættens sociale samvær har stor betydning ikke blot for den enkeltes livskvalitet, men også for levetiden.

Som bruger af Livsstils Huset skal du vide, at det er et forpligtende samarbejde du indgår i, dvs. at der forventes, at du har et reelt ønske om at arbejde med din egen sundhed. Dit forløb i Livsstils Huset starter derfor med en afklarende samtale om dine forventninger og mål. Der er en mindre  brugerbetaling på kursusaktiviteter.

Livsstils Huset har lokaler på Skovvænget 2a, 7400 Herning, og herudover vil der være aktiviteter placeret i Herning kommune, fx på skoler, i idrætshaller og ved FOF, Torvet 1, 7400 Herning.

Læs mere om alle aktivitetstilbud på forsiden.