Hvad er Livsstils Huset

Livsstils Huset i Herning Kommune er et to-årigt projekt. Projektet skal afprøve nogle nye metoder i jagten på bedre livskvalitet for den enkelte psykisk sårbare borger. Livsstils Huset har til formål er at tilbyde gruppen af psykisk sårbare personer i Herning Kommune et målrettet tilbud om livsstilsændringer og undervisning i at træffe sunde valg. I projektet samarbejdes med aktører i det lokale forenings- og idrætsliv samt uddannelsesinstitutioner.

Overalt i Danmark er der fokus på sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag, og det gælder også blandt gruppen af psykisk sårbare. Den nyeste forskning omkring psykisk sygdom og ændringer i livsstil viser, at mennesker med psykiske vanskeligheder har en højere dødelighed og flere livsstilssygdomme – men en lige så høj motivation for livsstilsændringer som den øvrige befolkning.

Med udgangspunkt i denne viden ønsker vi i Livsstils Huset at sætte fokus på tilbuddene til gruppen af psykisk sårbare, og vi har i aktivitetstilbuddene medtænkt begreber som recovery, fællesskaber og inklusion. Aktivitetstilbuddene i Livsstils Huset skal forbedre en række af de livsstilsproblematikker, som er forbundet med det at være psykisk sårbar.    

I Livsstils Huset forstås begrebet sundhed bredt, og aktiviteterne er udvalgt og opbygget med udgangspunkt i vores viden om gruppen af psykisk sårbare, samtidig med at aktiviteter og rammer er inklusionsskabende.

Aktiviteterne bliver afholdt dels i Livsstils Huset, som er et nyindrettet undervisningslokale på Skovlyset, dels i lokaler rundt om i Herning Kommune, på skoler, i idrætshaller og også på Cafe Refugiet, som er en privatdrevet Cafe, med undervisningslokaler centralt i Herning bymidte. Ved at sprede aktiviteterne over forskellige lokaliteter i Herning øges tilgængeligheden til de enkelte sundhedsrettede tilbud, og samtidig øges muligheden for, at gruppen af psykisk sårbare opnår en større grad af inklusion i det sociale bybillede.

Kursusforløbene er planlagt som små afsluttede forløb, typisk over 5 – 6 undervisningsgange, da vi ved, at vores målgruppe har svært ved at fastholde længerevarende forløb, og det har stor betydning for selvværd og tro på egne ressourcer, at man har deltaget i og afsluttet et kursusforløb – at man gør noget færdigt.

Livsstils huset har tilknyttet undervisere, som ud over deres faglige og pædagogiske kompetencer, også har en stor interesse for at arbejde med målgruppen af psykisk sårbare. Vi ser dette samarbejde som en god lejlighed til at trække på aktører, som i deres øvrige arbejdspraksis netop kan indgå i arbejdet med at nedbryde tabuer og fordomme.  

I Livsstils Huset er der brugerbetaling på de enkelte aktiviteter. Dels er det vigtigt at sidestille vores brugere med øvrige befolkningsgrupper, som også betaler for fritidsaktiviteter, og dels dækker de tildelte fondsmidler ikke de reelle udgifter til lokaler, undervisning og materialer.

Som bruger af Livsstils Huset indgår man i et forpligtende samarbejde, dvs. at man har et reelt ønske om at arbejde med egen sundhed. Forløbet i Livsstilshuset starter med en afklarende samtale om brugerens forventninger og mål for livsstilsforandringen, og efter forløbet i Livsstils Huset evaluerer den enkelte udbyttet.

Vi ser frem til at møde dig!