Relationer

Ved at indgå relationer med andre får man muligheden for at udvide sit netværk og finde bæredygtige venskaber, både på kort og langt sigt. Relationer og fællesskaber har betydning for et godt og indholdsrigt hverdagsliv. Relationer mellem mennesker er en væsentlig grundsten i at lave forandringer og sunde valg.