Trivsel

Trivsel skal forstås som et bredt begreb som både dækker det fysiske, det psykiske og det sociale aspekt – det er vigtigt at man oplever trivsel i sin hverdag, så man får sit hverdagsliv til at hænge sammen, og at hverdagen indeholder sunde aktiviteter, der forøger trivsel.